In een veranderende markt hebben een aantal marktpartijen vanuit vertrouwen in elkaar een samenwerkingsverband gevormd. Ze hebben elkaar gevonden omdat zij complementair zijn aan elkaar in kennis en kwaliteit en elkaars DNA delen.

Bouwkeet1 wil door verregaande samenwerking klanten ontzorgen en verrassen. Niet door het verkopen van standaardproducten maar juist door doordacht maatwerk te leveren, dat voldoet aan de wensen van de initiatiefnemer en de gebruikers. Wij willen daarnaast een product in de markt zetten dat met respect voor de omgeving tot stand komt.

Bouwkeet1 is een lerende organisatie die inmiddels ruim twee jaar projectoverstijgend werkt aan een verbetering van haar product en haar processen.

We creëren échte waarde voor onze klanten. Dit doen wij bijvoorbeeld door het toepassen van Lumion; software om projecten op een innovatieve manier te visualiseren. In onderstaande video is het eindresultaat van deze innovatieve werkmethode te zien. Het project zoals u in het filmpje kunt zien, is geen Bouwkeet1 project maar illustreert onze visualisatiemogelijkheden. Dergelijke filmpjes of visuals kunnen we goed inzetten bij het overtuigen van overheden en opdrachtgevers en het versnellen van besluitvorming.

Daarnaast zijn kwaliteit, hoge snelheid en optimale kostenopbouw vanzelfsprekendheden voor ons. De kennis die we bundelen zorgt voor innovatie, integrale oplossingen en een absolute klantfocus, waardoor we aantoonbaar beter presteren dan onze concurrenten in de gehele levenscyclus van de geleverde producten.

Rob Leuven van Archifoor over Bouwkeet1: “Door van meet af aan de kennis en kunde van ontwerpende en bouwende partijen samen te brengen kunnen kwaliteit, kosten en planning van projecten beter beheerst worden“.