In een veranderende markt hebben een aantal marktpartijen vanuit vertrouwen in elkaar een samenwerkingsverband gevormd. Ze hebben elkaar gevonden omdat zij complementair zijn aan elkaar in kennis en kwaliteit en elkaars DNA delen.

Bouwkeet1 wil door verregaande samenwerking klanten ontzorgen en verrassen. Niet door het verkopen van standaardproducten maar juist door doordacht maatwerk te leveren, dat voldoet aan de wensen van de initiatiefnemer en de gebruikers. Wij willen daarnaast een product in de markt zetten dat met respect voor de omgeving tot stand komt.

Bouwkeet1 is een lerende organisatie die inmiddels ruim twee jaar projectoverstijgend werkt aan een verbetering van haar product en haar processen.

Daarnaast zijn kwaliteit, hoge snelheid en optimale kostenopbouw vanzelfsprekendheden voor ons. De kennis die we bundelen zorgt voor innovatie, integrale oplossingen en een absolute klantfocus, waardoor we aantoonbaar beter presteren dan onze concurrenten in de gehele levenscyclus van de geleverde producten.

Samen met Ontwikkelingsmaatschappij Loobeek B.V.  is Bouwkeet1 al jaren actief op ‘De Brabander’ in de Gemeente Venray. In bovenstaande film is een van de pronkstukken van Bouwkeet1 te zien. En het resultaat mag er wezen: een prachtige nieuwbouwwijk, waar nog een aantal projecten in het verschiet liggen.

Rob Leuven van Archifoor over Bouwkeet1: “Door van meet af aan de kennis en kunde van ontwerpende en bouwende partijen samen te brengen kunnen kwaliteit, kosten en planning van projecten beter beheerst worden“.