In Nuland en Vinkel zijn voor woningstichting Mooiland uit Grave 20 BENG (Bijna Energie Neutrale Woningen) woningen ontwikkeld.

Woningstichting Mooiland heeft ons in april 2017 de vraag gesteld of wij in staat zijn om voor hen 20 energiezuinige levensloopbestendige woningen te ontwikkelen en te realiseren. Deze uitdaging hebben wij met Bouwkeet1 met twee handen aangegrepen. Gezamenlijk met onze partners in Bouwkeet1 hebben wij vier varianten uitgewerkt en doorgerekend. De vier varianten bestonden uit een variant conform het vigerende Bouwbesluit, een BENG-variant met gas, een BENG-variant zonder gas en een variant NOM (Nul Op de Meter). Het voldoen aan de BENG-eisen is door het volledige team binnen Bouwkeet1 onderzocht en geoptimaliseerd. We zijn erin geslaagd om binnen het gestelde budget van woningstichting Mooiland een woning te ontwikkelen en realiseren die volledig voldoet aan de BENG- eisen. Dit zijn de eerste woningen die zijn gebouwd door woningstichting Mooiland en die hier aan voldoen.

De samenwerking met onze partners binnen Bouwkeet1 begint zijn vruchten af te werpen. We zijn in april 2017 gestart met de ontwikkeling van dit project. De vergunningen zijn in oktober 2017 door de gemeente ’s-Hertogenbosch verleend en wij zijn in november 2017 gestart met de realisatie. Zonder deze samenwerking met onze partners waren wij nooit in staat geweest, in deze hectische tijd met krapte op de arbeidsmarkt en met oplopende levertijden, om een dergelijk project binnen zo’n korte tijd te ontwikkelen en te realiseren. De woningen zijn met een mooi resultaat opgeleverd in juni 2018.