20 woningen Nuland en Vinkel 

In Nuland en Vinkel zijn, in opdracht van woningstichting Mooiland in Grave, 20 bijna energie neutrale woningen ontwikkeld en gerealiseerd. Gezamenlijk met onze Bouwkeet1 partners hebben wij vier energieconcepten uitgewerkt en doorgerekend. Het betreft een concept conform het vigerende bouwbesluit, een BENG variant met gas, een BENG variant zonder gas en een variant NOM (Nul Op de Meter). Vooruit lopend op de aanscherping van de EPC vanaf 1 januari 2020 heeft Mooiland er voor gekozen om de BENG variant met gas uit te voeren.

17006 - Nuland voorzijde 02

17006 - Vinkel voorzijde

Wat is BENG?

BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. De overheid heeft drie indicatoren gedefinieerd, waaraan, vooruitlopend op de definitieve wetgeving, voldaan dient te worden. Deze drie indicatoren zijn als volgt:

BENG1
De energievraag mag maximaal 25 kWh/m² per vierkante meter gebruiksoppervlakte bedragen. Om aan deze eis te voldoen is de thermische schil opgewaardeerd, drievoudige beglazing toegepast en er is gekozen voor een zeer goede luchtdichting. Voor de eindwoningen is, in verbang met het grotere geveloppervlak, oftewel verliesoppervlak, gekozen om de gevels en daken waar nodig te voorzien van extra dikke isolatie.

BENG2
Het primair fossiele energieverbruik mag maximaal 25 kWh/m² per m2 gebruiksoppervlakte bedragen. Het gebruik van fossielenergie zoals gas is eindigend, vandaar dat het gebruik door de overheid teruggedrongen gaat worden. Door energiezuinige installaties toe te passen kan het fossiele energieverbruik beperkt worden. Om aan deze eis te voldoen is er tijdens dit project gekozen voor balansventilatie met warmteterugwinning, vloerverwarming op de begane grond en de verdieping en een energie zuinige gasgestookte HR cv-ketel.

BENG3
Het aandeel hernieuwbare energie mag minimaal 50% bedragen. Dit betreft het aandeel hernieuwbare energie van het totaal primair energiegebruik. Om aan deze eis te voldoen zijn er per woning twaalf stuks 300 Wp-zonnepanelen op de platte daken geplaatst.

Door de woningen te laten voldoen aan alle drie de BENG-eisen is het voor woningstichting Mooiland en de toekomstige huurders mogelijk om over comfortabele woningen met een relatief lage energierekening te beschikken.