Visie
De visie van Bouwkeet1 is dat BIM gebruikt wordt door het gehele proces heen als middel om samenwerking te faciliteren en om informatie en afspraken te borgen. Een integraal ontwerp- , engineering- en bouwproces door middel van BIM leidt tot lagere kosten, hogere kwaliteit en doorlooptijd verkorting. Om dit te realiseren, is het afstemmen van de werkafspraken met onze partners en leveranciers essentieel.

Doelstelling
Het is de doelstelling van Bouwkeet1 alle projecten uit te  voeren vanuit BIM.
De belangrijkste doelen van toepassing van BIM binnen Bouwkeet1 zijn :

  • het ontwikkelen van een geïntegreerd ontwerp met optimale afstemming van disciplines (bouwkunde, constructie en installatietechniek);
  • het beperken van faalkosten door het minimaliseren van de kans op miscommunicatie tussen bouwpartners;
  • integrale kostprijs en doorlooptijd verlagen door het wegnemen van verspillingen in het proces;
  • het genereren van consistente ontwerpdocumenten;
  • het optimaliseren van het logistieke uitvoeringsproces;
  • het vergroten van het inzicht van de opdrachtgever, de toekomstige gebruikers én de bouwpartners vanuit het ontwerp;
  • het bevorderen van innovatie door samenwerking aan een geïntegreerd model van het bouwwerk;
  • onderdelen in één keer uitwerken zodat deze informatie van initiatiefase tot en met nazorg door zowel Bouwmij Janssen als door de partners en leveranciers kan worden gebruikt.Naar aanleiding van een vraag van de metselaar of wij de hoeveelheden metselwerk niet alleen per verdieping, maar ook per steigerslag aan kunnen leveren, hebben wij via Solibri een zogenaamde “Information Take Off” gemaakt per steigerslag. Zodoende worden niet alleen de hoeveelheden uitgerekend, maar wordt ook inzichtelijk waar deze zich bevinden.

BIM